30. marraskuuta 2014

Vammaisneuvoston neuvottelukunta valitsi järjestöedustajat vammaisneuvostoon 2015-16

Espoon Vammaisneuvoston Neuvottelukunnan toimiohjeen mukaisessa syyskokouksessa 27.11.2014 valittiin uudet Vammaisneuvoston (kausi 2015-2016) järjestöjäsenet ja muut henkilöt uusien toimiohjeiden mukaan seuraavasti.
I
Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Kuusela, ESPIN - Espoon Invalidit ry.
II
Varsinaisiksi jäseniksi valittiin äänestyksen jälkeen äänimäärän mukaan
1. Hanna Bäckström, Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry. 
2. Gun Ainamo, Uudenmaan CP-yhdistys ry. 
3. Raimo Aromaa, Suomen Polioliitto ry.
4. Susanna Lehti, Espoon Kehitysvammatuki ry. 
5. Mika Levänen, Kynnys ry.
III
Varajäsenet valittiin seuraavasti ilman äänestystä.
• Vammaisneuvoston puheenjohtajan Pirkko Kuuselan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Liisa Kotamies. 
• Hanna Bäckströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Rea Kahila.
• Gun Ainamon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Reijo Toiminen.
• Raimo Aromaan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Riikka Kemppinen.
• Susanna Lehden henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Marja Lamberg.
• Mika Leväsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Maritta Lassila.
IV
Vammaisneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin em. varsinaisten jäsenten joukosta yksimielisesti Susanna Lehti.
V
Vammaisneuvoston neuvottelukunta on kaikkien Espoossa toimivien vammais- ja potilasjärjestöjen (yli 60) yhteinen toimielin, joka ohjaa ja seuraa vammaisneuvoston toimintaa
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Hanne Österberg.
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalevi Bäckström .
Vammaisneuvoston neuvottelukunnan sihteeriksi valittiin yksimielisesti Aija Tarkiainen.


13. marraskuuta 2014

Vammaisneuvoston ja yhdistyksen omia vaikuttamistoimia marraskuussa

Vammaisneuvostossa:

Joulukuun Sosiaali ja terveyslautakuntaan on menossa Vammaisten asumisstrategia. Vammaisneuvostolle pidettiin asiasta esittely 10.11, mutta varsinaista esitystä emme ole vielä saaneet nähtäväksi. Materiaali luvattiin vasta 24.11 ja lausunnon aikarajaksi esitettin 1.12.2014.

Joulukuussa tulee esittelyyn ja lausuttavaksi Maksuttomien hoitovölineiden jakeluohje. Valmistelemme lausunnon esittelyn jälkeen.

Lisäksi vammaisneuvostolla on valmisteltavana esitys Esteettömyysohjelman valmistelun jatkamisesta.

Yhdistyksen vaikuttamistoiminta:

Yhdistys on valmistelemass Espoon liikuntatoimen kanssa seuraavia
- painonhallintakurssi liikuntarajoitteisille
- pyörätuoli-kelausmahdollisuus talviajaksi
- kuntosalivuoro yhdessä UCP:n kanssa

Nuorten tapahtumaa suunnitellaan yhdessä Sellon kirjasto, Seitin
ja muiden yhdistysten kanssa.

Tarkemmin etenemisestä ja suunnitelmista jäsentiedotteessa.Vammaisneuvoston talkoon tulokset


Meitä oli paikalla melkein 30 ihmistä, miettimässä niitä asioita, joihin vammaisneuvoston tulisi puuttua. Ryhmätöiden purun yhteydessä nousi yhteisenä huolena esiin mm. terveyspalvelujen saavutettavuus, kun yhtä aikaa keskitetään ja hajautetaan palveluita. Esiin tulivat myös mielenterveyspalvelujen ongelmat ja lääkkeiden maksusitoumuksen problematiikka.

Kulttuuripuolella keskityttiin iloisempiin asioihin ja mm. mietittiin, miten vammaisten harrrastaja esiintyjät saisivat itsensä näkyviin.

Osa asioista edellyttää asioihin puuttumista mahdollisimman pikaisesti ja toisten osalta vaaditaan pitkäkestoista vaikuttamistoimintaa.
Lisäämme asiat vammaisneuvoston työlistalle. Varsinaiseen toimintasuunnitelmaan emme tällä kerralla listaa kaikkia, moninaisia isoja ja pieniä, asioita.