5. maaliskuuta 2015

Kysely Henkilökohtaisen avun toteutumisesta - iloja ja suruja

Vammaispalvelut on tekemässä kyselyä henkilökohtaisen avun toteutumisesta työnantajamallilla.
Kysely lähtee vain niille henkilöille, joille on tehty päätös työnantajamalliin perustuen.
Kyselyn tulosten perusteella tullaan järjestämään ongelmanratkaisu työpaja, jolla ratkotaan löytyneitä ongelmakohtia.

Minua kuitenkin huolestuttaa se, että korviini kaikuu erilaisia ongelmia, ja suorastaa kriisitilanteita,
kaikista järjestämistavoista sekä palautteita siitä, ettei apua myönnetty lainkaan.

Auttakaa minua ja kertokaa, mistä on kyse. Selkeästi todellisiin tilanteisiin perustuvan tiedon pohjalta voin paremmin vaikuttaa asioihin.

Minua siis kiinnostaa erityisesti se

 • miten selviytyvät ne, joiden hakemus on hylätty kokonaan
 • miten ostopalvelulla tai palvelusetelillä toteutettu henkilökohtainen apu
  todellisuudessa toimii
 • työnantajamallin ongelmat tai muut palautteet
Laittakaa minulle kommenttinne sähköpostia tai palautelomakkeella - ja aina saa soittaakin J
Ja tietysti kommentteja voi laittaa tähän kirjoitukseenkin. Kenenkään tietoja ei välitetä eteenpäin,
pelkkää asiaa vain. Palautelomake toimii, vaikka laittaisitte siihen niilo nimettömän
tiedot.
Kiitokset jo etukäteen!

4. maaliskuuta 2015

Vammaisneuvosto aloitti uudella kokoonpanollaVammasneuvoston toiminta alkoi aloitusseminaarilla Omnian Hercules ravintolassa. Paikka ei saaavutettavuudeltaan ja tilan osalta ollut toimiva. Se oli kuitenkin tarkoituksella valittu erillaiseksi kuin normaalit kokoustilat. No... seuraavalla kerralla paremmin. Jatkossa pyrimme saamaan kokoukset valtuustotaloon.

Seminaarin tavoitteena oli kertoa uusille jäsenille asiat, jotka raamittavat vammaisneuvoston toimintaa eli ohjeet. Lisäksi kävimme läpi vammaisneuvoston toimintasuunnitelman tälle vuodelle, mietimme rooleja ja toimintatapoja. Toivottavasti asia tuli selkeämmaksi - ainakin itse olisin tarvinnut perehdytystä, kun aloitin.

Aika riitti myös keskusteluun, joka oli tarkoituksemme. Mietimme, miten voimme yhdessä parantaa vammaisneuvoston toimintaa. mietimme mitä juuri mina voisin asialle tehdä....
Saimme myös konkreettisia ehdotuksia:
 • Työväenopiston tilat esteettömiksi
 • pysäköinti
 • Esteettömyysohjelman tilanne
 • Asioiden vieminen eteenpäin positiivisessa hengessä
Selkeästi kuitenkin tulee toteuttaa myös muutamia toimintoja:
 • tapaamiset lautakuntien ja mm.  kehitysohjelmaryhmien kanssa
 • tutustuminen lautakuntien työsuunnitelmiin, jolloin voidaan ennakoida asioita paremmin
 • kommentointi valmisteltaviin asioihin mahdollisimman aikaisin olisi positiivinen mahdollisuus tuoda käyttäjänäkökulmaa
Hommia on paljon - nyt innolla niiden kimppuun!


Uutinen vammaisneuvoston asettamisesta!